Senin, 14 Januari 2013

Sebaran Mata Kuliah

Semester 6

NO.
KODE.MK
MATA KULIAH
SKS
1
 52437 
Penelitian Tindak Kelas
2
2
52603
Pembinaan dan pengembangan BI
2
3
 52423 
Aplikasi Komputer (teori)
2
4
 52424 
Aplikasi Komputer (praktek)
1
5
52575
Kajian sastra (prosa)
2
6
52573
Kajian Sastra (puisi)
2
7
52574
Kajian Sastra (drama)
2
8
52591
Teater
2
9
    52634
Jurnalistik (*)
2
10
 52685
Seminar PBSI
3
PPL I
4
JUMLAH
24